Contact Us

Please fill out the form below and we will get back to you as soon as possible.

SHANGHAI, CHINA

Room 2102, No.568 Hengfeng Rd
Shanghai office

No.258 Maoxiang Road
Shanghai warehouse
Fax: +86 (0)21 337 512 35

QINGDAO, CHINA

NO.88 Huanghe East Road
Qingdao Economic and Technical Development Zone
Qingdao warehouse

Fax: +86 (0)21 337 512 35

XIAMEN, CHINA

Jiao Song road 1698
Hai Cang area
Xiamen Warehouse

Fax: +86 (0)21 337 512 35

SHENZHEN, CHINA

Pinghu Nanwan Street
Longgang District
(next to Danping, Shuiguan and Jihe Highway)
Shenzhen Warehouse

Fax: +86 (0)21 337 512 35